การบริโภคพลังงานสหรัฐ 2011

U.S. Energy Consumption was written by IEA Contributing Member, Shiyu Ji

แหล่ง

แหล่งแผนภูมิวงกลมสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ / พลังงานประจำปีทบทวน 2011

พลังงานแหล่งแผนภูมิ

กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการใช้พลังงานสหรัฐสำหรับปีปฏิทิน 2011 (ที่ได้จากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดเป็นของ 2015) ดังที่แสดงไว้ข้างต้นก๊าซธรรมชาติทำให้ขึ้นหนึ่งในสามของการใช้พลังงานทั้งหมดที่มีพลังงานนิวเคลียร์มาในครั้งที่สองที่ 25% (เพิ่มขึ้นจาก 9% จากปีก่อนหน้า) การใช้ถ่านหินเห็นลดลงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ภาค
ภาคแผนภูมิวงกลม

สารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ / พลังงานประจำปีทบทวน 2011

พลังงานแหล่งที่มาของภาค

The graph above shows the annual breakdown of general energy consumption in the U.S. in 2011 (from the most recent census data). Electric power has seen a significant increase in recent years, followed by Transportation. Residential and Industrial make up the remaining 32%.

บาร์กราฟ

สารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐไฟฟ้าพลังงานรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2015) ข้อมูลเบื้องต้นของ 2014

สุดท้ายแผนภูมิ

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!