พลังงาน 101

สไลด์โชว์นี้ต้องการ JavaScript

พลังงาน 101 โดย IEA สมาชิกผู้ก่อตั้ง: ฮันเตอร์แอนดรู

บทนำ

Energy is arguably one of the most important environmental topics to date. Although it is an important environmental issue entirely on its own, directly or indirectly, energy relates in some form to all environmental issues and concerns. Take urban planning for example. Direct involvement derives from the amount and type of energy source required to heat an office building. Indirect involvement includes the preliminary designs associated with choosing a geographically desirable location where homes and stores are in the near proximity to reduce a high consumption of energy typically required in commuting.

Listed below are important ideas that provide a basic understanding concerning energy, the focus of the IEA.

ไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทน

Non-renewable energy sources cannot be produced or used on a scale sustainable for future generations. Therefore, these energy sources can be completely depleted.

Examples of non-renewable energy sources include fossil fuels such as น้ำมัน, ถ่านหิน และ ก๊าซธรรมชาติ.

แหล่งพลังงานที่ยั่งยืน

แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนมีความพร้อมใช้งานในระยะยาวที่จะตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังเติมเต็มได้ด้วยตัวเองและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ที่เราได้รับพลังงานมากขึ้นกว่าที่เราออกมาใส่ลงไปในการผลิตมัน)

ตัวอย่าง ได้แก่ นิวเคลียร์ฟิวชัน และ การเผาไหม้ขยะในครัวเรือน (สะอาด).

แหล่งพลังงานหมุนเวียน

Renewable energy sources are those that meet the same requirements as sustainable energy sources, with an additional responsibility to leave minimal impact on the planet. They do not pollute the environment and ecosystems, and lessen global warming. If an energy source is renewable, it is automatically sustainable.

ตัวอย่างของแหล่งพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ชีวมวล, ความร้อนใต้พิภพไฮโดรเจนพลังน้ำ, คลื่นทะเล และ กระแสน้ำ, กระแสน้ำ, โซลาและ ลม.

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Energy efficiency is important when discussing renewable energy. In some cases, even though a new and interesting energy source is researched and proven sustainable, it may require almost as much energy to produce the sustainable energy as the sustainable source generates. Energy efficiency is not a new term and is used to describe many traditional technologies such as home insulation and car fuel efficiency.

พลังงานอิสระ

พลังงานอิสระเป็นปัญหาพลังงานอื่น มากที่สุดรัฐบาลเป็นอย่างมากต้องการที่จะใช้พลังงานที่เป็นอิสระและไม่จำเป็นต้องพลังงานจากประเทศอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะค่อนข้างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศอื่น ๆ ที่ใช้น้ำมัน

การอนุรักษ์พลังงาน

Energy conservation is especially important when using non-renewable energy sources. Essentially, conserving these resources will enable them to last longer. Somewhat less obvious and often overlooked is the fact that these sources create harmful greenhouse gases and acid rain. Conservation can be important for renewable energy sources as well. For Although hydroelectric power is generated from a dam and renewable, building a new dam can cause massive environmental changes upstream.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!